Kinesiologi och kinesiolog i Göteborg

Kinesiologi i Göteborg

Bli av med din smärta med hjälp av kinesiologi hos Healing Motion

Som kinesiolog kan jag hjälpa dig när du har ont eller har problem med olika delar av kroppen, t ex axlar, nacke, ländrygg etc. Genom att göra en allmän kroppsbalansering kan jag hjälpa dig att få en bättre rörlig funktion i den del du har problem med.

En kinesiolog använder sig bland annat av så kallad manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen som gör att din kropp inte läker fullt ut.

Vad är kinesiologi?

Kinesiologi är vetenskapen om människans rörelser. Kinesiologi har utvecklats till en neurofysiologisk kroppsterapi och har rötter i 1800-talets svenska medicinska gymnastik. På 1960-talet utvecklade en grupp amerikanska kiropraktorer den mer moderna kinesiologin, (applied kinesiology), som senare fick en fortsättning i Sverige av bl.a. Mac Pompeius Wolontis, som idag driver Svenska Kinesiologiskolan.
 
Terapin grundar sig på att alla muskler i kroppen är kopplade till inre organ, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer och mineraler, samt andra delar av kroppens nerv- och energisystem.
Genom testning av muskler omkring problemområdet får man reda på var i kroppen det finns en obalans eller blockering.
Efter en analys följer en behandling för att ge kroppen bättre rörlighet.

Hur går en kinesiologisk behandling till hos Healing Motion? 

När du har berättat för mig om dina specifika problem gör vi en muskeltestning. Jag kontrollerar styrka och svaghet i dina muskler och kan därmed spåra var det finns en obalans och blockering. 
Utifrån de blockeringar och svagheter jag hittar hos dig balanserar jag upp kroppens nerv- och energisystem med olika typer av behandlingstekniker, såsom direkt  massage av muskler och bindväv, akupunkturpunkter och olika reflexzoner för blod- och lymfflödet. 

Efter behandling görs muskeltestningen igen för att se att behandlingen har gett resultat.
Beroende på problemets art och omfattning kan du behöva återkomma och följa upp med fler behandlingar. Hur många det blir är omöjligt att säga, eftersom varje person är unik och det kan skilja sig åt väsentligt från fall till fall.

Vad kan kinesiologi hjälpa dig med?

Under årens lopp har mina klienter på Healing Motion blivit av med problem av olika slag, såsom golfarmbåge, löparknä, hopparknä, axelsmärta, huvudvärk, tennisarmbåge, musarm, viktnedgång, åksjuka, matintolerans och olika former av stress-symptom. 
   
Jag använder mig även av biomagnetism, kraniosakral terapi, klassisk massage och personlig träning för att stötta dig och din problematik oavsett om det gäller fysiska, mentala, känslomässiga eller själsliga hälsotillstånd.  
 
Vår fysiska kropp är fantastisk bra på att korrigera och läka sig själv, men ibland behöver den lite extra hjälp på vägen. Genom återkommande kontroller av kroppens muskler och nervsystem kan jag säkerställa att hela din kropp mår bra. 
 
En kinesiologisk behandling ger dig mer energi och ökad livskraft!
  
För mer information om kinesiologi och dess ursprung www.kinesiologi.se

Observera att jag inte behandlar sjukdomar eller sjuka människor. Jag behandlar endast friska människor som inte mår bra.

Omdömen gällande Kinesiologi hos Healing Motion

Läs vad klienter har sagt om att få kinesiologisk behandling hos Healing Motion.

Mathias har ett holistiskt tänk där hela kroppen gås igenom för att hitta var eventuella problem sitter. Han besitter en fantastisk kunskap om hur kroppens alla delar samverkar. Ett besök hos honom är alltid en aha-upplevelse och jag går därifrån med en tacksam kropp med upplåsta knutor och ökad kunskap om kroppens magi. Tack!

/Sara


Läs fler recensioner / omdömen om Healing Motion på Facebook

Kinesiologi är avdragsgillt som personalvårdsförmån

Detta innebär att du som arbetsgivare kan ge anställda chansen att rehabilitera eventuella skador genom behandling samt skapa bättre förutsättningar att må bättre samt få ett friskare företag. 
 
Personlig träning och Massage räknas även som avdragsgilla friskvårdsaktiviteter.

Adress och öppettider

Ejdergatan 3B
416 68 GÖTEBORG

måndag - fredag: 09:00 - 18:00

Läs mer om Personlig Träning hos Healing Motion här | Läs mer om Massage hos Healing Motion här

Chatta och ta kontakt med Healing Motion